โปรแกรมวันที่ 17 ต.ค. 2021

02:30
ออสเตรีย ลีก1
ลาฟนิทซ์ ลาฟนิทซ์
ดอร์นบิร์น 1913 ดอร์นบิร์น 1913
โปรแกรมวันที่ 2 ต.ค. 2021

08:25
ออสเตรีย ลีก1
ดอร์นบิร์น 1913 ดอร์นบิร์น 1913
ออสเตรีย ลัสเตนัว ออสเตรีย ลัสเตนัว