โปรแกรมวันที่ 28 ต.ค. 2021

05:30
ฟินแลนด์ ไวเคาส์ลีกา
ฮอนก้า ฮอนก้า
โอลู โอลู
โปรแกรมวันที่ 23 ต.ค. 2021

04:30
ฟินแลนด์ ไวเคาส์ลีกา
ลาห์ติ ลาห์ติ
โอลู โอลู
โปรแกรมวันที่ 17 ต.ค. 2021

04:00
ฟินแลนด์ ไวเคาส์ลีกา
โอลู โอลู
IFK มาเรียฮามน์ IFK มาเรียฮามน์
โปรแกรมวันที่ 4 ต.ค. 2021

04:00
ฟินแลนด์ ไวเคาส์ลีกา
ฮาก้า ฮาก้า
โอลู โอลู