โปรแกรมวันที่ 22 มิ.ย. 2022

03:30
President Cup
บายังคารา บายังคารา
เปอร์ซิบ บันดุง เปอร์ซิบ บันดุง
โปรแกรมวันที่ 17 มิ.ย. 2022

03:30
President Cup
บาหลี ยูไนเต็ด บาหลี ยูไนเต็ด
บายังคารา บายังคารา
โปรแกรมวันที่ 14 มิ.ย. 2022

03:30
President Cup
บายังคารา บายังคารา
เปอร์เซบายา สุราบายา เปอร์เซบายา สุราบายา