โปรแกรมวันที่ 18 ต.ค. 2021

00:00
รัสเซีย ฟุตบอล เนชั่นแนล ลีก
เยนีเซย์ เยนีเซย์
คราซ์โนดาร์ 2 คราซ์โนดาร์ 2
โปรแกรมวันที่ 14 ต.ค. 2021

02:00
รัสเซีย ฟุตบอล เนชั่นแนล ลีก
คราซ์โนดาร์ 2 คราซ์โนดาร์ 2
Torpedo Moskva Torpedo Moskva
โปรแกรมวันที่ 10 ต.ค. 2021

01:00
รัสเซีย ฟุตบอล เนชั่นแนล ลีก
Veles Veles
คราซ์โนดาร์ 2 คราซ์โนดาร์ 2