โปรแกรมวันที่ 7 ส.ค. 2022

02:00
ลิทัวเนีย เอ ลีก้า
Džiugas Telšiai Džiugas Telšiai
Jonava Jonava