โปรแกรมวันที่ 23 ต.ค. 2021

16:00
ลีกา เอ็มเอ็กซ์ เม็กซิโก
Mazatlán Mazatlán
กัวเรตาโร่ กัวเรตาโร่
โปรแกรมวันที่ 20 ต.ค. 2021

12:00
ลีกา เอ็มเอ็กซ์ เม็กซิโก
กัวเรตาโร่ กัวเรตาโร่
มอนเทอร์เรย์ มอนเทอร์เรย์
โปรแกรมวันที่ 15 ต.ค. 2021

16:00
ลีกา เอ็มเอ็กซ์ เม็กซิโก
กัวเรตาโร่ กัวเรตาโร่
คลับ ตีฮัวนา คลับ ตีฮัวนา
โปรแกรมวันที่ 9 ต.ค. 2021

14:00
ลีกา เอ็มเอ็กซ์ เม็กซิโก
ฮัวเรซ ฮัวเรซ
กัวเรตาโร่ กัวเรตาโร่
โปรแกรมวันที่ 4 ต.ค. 2021

07:00
ลีกา เอ็มเอ็กซ์ เม็กซิโก
โตลูก้า โตลูก้า
กัวเรตาโร่ กัวเรตาโร่
โปรแกรมวันที่ 30 ก.ย. 2021

16:15
ลีกา เอ็มเอ็กซ์ เม็กซิโก
กัวเรตาโร่ กัวเรตาโร่
กัวดาลาจาร่า กัวดาลาจาร่า