โปรแกรมวันที่ 23 ต.ค. 2021

08:30
Challenge League
Wil Wil
เนอชาแตล ซามักซ์ เนอชาแตล ซามักซ์
โปรแกรมวันที่ 16 ต.ค. 2021

08:30
Challenge League
เนอชาแตล ซามักซ์ เนอชาแตล ซามักซ์
วาดุซ วาดุซ
โปรแกรมวันที่ 2 ต.ค. 2021

08:30
Challenge League
FC Schaffhausen FC Schaffhausen
เนอชาแตล ซามักซ์ เนอชาแตล ซามักซ์