โปรแกรมวันที่ 13 ส.ค. 2022

07:30
Challenge League
เนอชาแตล ซามักซ์ เนอชาแตล ซามักซ์
Lausanne Sport Lausanne Sport
โปรแกรมวันที่ 6 ส.ค. 2022

08:15
Challenge League
เนอชาแตล ซามักซ์ เนอชาแตล ซามักซ์
Yverdon Sport Yverdon Sport