โปรแกรมวันที่ 24 ต.ค. 2021

04:00
เช็ก รีพับลิค เฟิร์ส ลีก
ปาร์ดูบีตเซ ปาร์ดูบีตเซ
ซลิน ซลิน
โปรแกรมวันที่ 18 ต.ค. 2021

07:00
เช็ก รีพับลิค เฟิร์ส ลีก
ปาร์ดูบีตเซ ปาร์ดูบีตเซ
สปาร์ตาปราก สปาร์ตาปราก
โปรแกรมวันที่ 3 ต.ค. 2021

04:00
เช็ก รีพับลิค เฟิร์ส ลีก
เซสเก บูเดโจวิซ เซสเก บูเดโจวิซ
ปาร์ดูบีตเซ ปาร์ดูบีตเซ