โปรแกรมวันที่ 11 ส.ค. 2022

07:00
โปแลนด์ 2. Liga East
Olimpia Elbląg Olimpia Elbląg
สโตมิล ออลช์ทึน สโตมิล ออลช์ทึน