โปรแกรมวันที่ 19 ต.ค. 2021

07:00
ซูเปอร์ลีก ตุรกี
ฮาเตย์สปอร์ ฮาเตย์สปอร์
กาซิเชเฮียร์ กาซีอันเตป กาซิเชเฮียร์ กาซีอันเตป
โปรแกรมวันที่ 4 ต.ค. 2021

03:00
ซูเปอร์ลีก ตุรกี
กาซิเชเฮียร์ กาซีอันเตป กาซิเชเฮียร์ กาซีอันเตป
อัลเตย์ อัลเตย์