โปรแกรมวันที่ 30 มิ.ย. 2022

23:00
เอเอฟซีคัพ
คายา เอฟซี คายา เอฟซี
บาหลี ยูไนเต็ด บาหลี ยูไนเต็ด
โปรแกรมวันที่ 28 มิ.ย. 2022

00:00
เอเอฟซีคัพ
Visakha Visakha
บาหลี ยูไนเต็ด บาหลี ยูไนเต็ด
โปรแกรมวันที่ 25 มิ.ย. 2022

03:00
เอเอฟซีคัพ
บาหลี ยูไนเต็ด บาหลี ยูไนเต็ด
Kedah Kedah