โปรแกรมวันที่ 15 ส.ค. 2022

08:00
โปแลนด์ เอ็คสตรัคลาซ่า
เลช พอซนาน เลช พอซนาน
สลาสค์ วรอคลาวน์ สลาสค์ วรอคลาวน์
โปรแกรมวันที่ 7 ส.ค. 2022

08:00
โปแลนด์ เอ็คสตรัคลาซ่า
สลาสค์ วรอคลาวน์ สลาสค์ วรอคลาวน์
Widzew Lodz Widzew Lodz