โปรแกรมวันที่ 17 ต.ค. 2021

08:00
โปแลนด์ เอ็คสตรัคลาซ่า
สลาสค์ วรอคลาวน์ สลาสค์ วรอคลาวน์
รากุฟ เชนสโตโควา รากุฟ เชนสโตโควา
โปรแกรมวันที่ 3 ต.ค. 2021

05:30
โปแลนด์ เอ็คสตรัคลาซ่า
เลช พอซนาน เลช พอซนาน
สลาสค์ วรอคลาวน์ สลาสค์ วรอคลาวน์