โปรแกรมวันที่ 13 ส.ค. 2022

08:00
ฮังการี NB 1
เดเบรเซน เดเบรเซน
Vasas Vasas
โปรแกรมวันที่ 7 ส.ค. 2022

08:00
ฮังการี NB 1
เดเบรเซน เดเบรเซน
Kecskemeti TE Kecskemeti TE