โปรแกรมวันที่ 18 ต.ค. 2021

05:00
ฮังการี NB 1
เมโซโคเวสด์ โชรี่ เมโซโคเวสด์ โชรี่
เดเบรเซน เดเบรเซน
โปรแกรมวันที่ 3 ต.ค. 2021

07:30
ฮังการี NB 1
เดเบรเซน เดเบรเซน
โมล วิดี้ โมล วิดี้