โปรแกรมวันที่ 25 ต.ค. 2021

09:00
บราซิล เซเรีย บี
Remo Remo
ปอนเต้ เปรต้า ปอนเต้ เปรต้า
โปรแกรมวันที่ 17 ต.ค. 2021

09:00
บราซิล เซเรีย บี
ปอนเต้ เปรต้า ปอนเต้ เปรต้า
เนาติโก เนาติโก
โปรแกรมวันที่ 6 ต.ค. 2021

12:00
บราซิล เซเรีย บี
อาไว อาไว
ปอนเต้ เปรต้า ปอนเต้ เปรต้า
โปรแกรมวันที่ 3 ต.ค. 2021

14:00
บราซิล เซเรีย บี
ปอนเต้ เปรต้า ปอนเต้ เปรต้า
Vila Nova Vila Nova
โปรแกรมวันที่ 30 ก.ย. 2021

14:30
บราซิล เซเรีย บี
ซีเอสเอ ซีเอสเอ
ปอนเต้ เปรต้า ปอนเต้ เปรต้า