โปรแกรมวันที่ 13 ส.ค. 2022

14:30
บราซิล เซเรีย บี
บรุสเก้ บรุสเก้
ปอนเต้ เปรต้า ปอนเต้ เปรต้า
โปรแกรมวันที่ 10 ส.ค. 2022

13:30
บราซิล เซเรีย บี
ปอนเต้ เปรต้า ปอนเต้ เปรต้า
วาสโก ดา กามา วาสโก ดา กามา
โปรแกรมวันที่ 5 ส.ค. 2022

14:30
บราซิล เซเรีย บี
CRB แม็คซิโอ CRB แม็คซิโอ
ปอนเต้ เปรต้า ปอนเต้ เปรต้า