โปรแกรมวันที่ 14 ส.ค. 2022

04:00
นอร์เวย์ Eliteserien
อาเลซุนด์ อาเลซุนด์
เฮาเกซุนด์ เฮาเกซุนด์
โปรแกรมวันที่ 8 ส.ค. 2022

08:00
นอร์เวย์ Eliteserien
วาเลเรนก้า วาเลเรนก้า
อาเลซุนด์ อาเลซุนด์