โปรแกรมวันที่ 18 ต.ค. 2021

03:00
ทีเอฟเอฟ เฟิร์ส ลีก ตุรกี
เออร์ซูลัม บีบี เออร์ซูลัม บีบี
อัลตินอร์ดู อัลตินอร์ดู
โปรแกรมวันที่ 2 ต.ค. 2021

07:00
ทีเอฟเอฟ เฟิร์ส ลีก ตุรกี
อัลตินอร์ดู อัลตินอร์ดู
เมเนแมน เบเลดิเยสปอร์ เมเนแมน เบเลดิเยสปอร์