โปรแกรมวันที่ 14 ส.ค. 2022

05:30
โปแลนด์ เอ็คสตรัคลาซ่า
กอร์นิค ซาเบอร์เซ่ กอร์นิค ซาเบอร์เซ่
สตอล เมียเลช สตอล เมียเลช
โปรแกรมวันที่ 8 ส.ค. 2022

08:00
โปแลนด์ เอ็คสตรัคลาซ่า
กอร์นิค ซาเบอร์เซ่ กอร์นิค ซาเบอร์เซ่
รากุฟ เชนสโตโควา รากุฟ เชนสโตโควา