โปรแกรมวันที่ 10 ต.ค. 2021

00:40
ลีกา 1 โปแลนด์
Katowice Katowice
จีเคเอส ทิคี 71 จีเคเอส ทิคี 71
โปรแกรมวันที่ 4 ต.ค. 2021

00:40
ลีกา 1 โปแลนด์
จีเคเอส ทิคี 71 จีเคเอส ทิคี 71
Odra Opole Odra Opole