โปรแกรมวันที่ 19 ต.ค. 2021

07:00
สวีเดน ออลสเวนส์คาน
ฮัคเค่น ฮัคเค่น
นอร์โคปิ้ง นอร์โคปิ้ง
โปรแกรมวันที่ 4 ต.ค. 2021

05:30
สวีเดน ออลสเวนส์คาน
นอร์โคปิ้ง นอร์โคปิ้ง
ฮัมมาร์บี้ ฮัมมาร์บี้