โปรแกรมวันที่ 8 ก.ค. 2022

08:45
เดอร์รี่ ซิตี้ เดอร์รี่ ซิตี้
 ริกา ริกา
โปรแกรมวันที่ 2 ก.ค. 2022

05:00
Virsliga
ไลปาย่า ไลปาย่า
 ริกา ริกา
โปรแกรมวันที่ 27 มิ.ย. 2022

07:00
Virsliga
 ริกา ริกา
วัลเมียรา วัลเมียรา