โปรแกรมวันที่ 16 ส.ค. 2022

02:00
ไชนีสซูเปอร์ลีก
เทียนจิน เทนด้า เทียนจิน เทนด้า
ชางชุน ย่าไท่ ชางชุน ย่าไท่
โปรแกรมวันที่ 5 ส.ค. 2022

23:30
ไชนีสซูเปอร์ลีก
เซี่ยงไฮ้ เสิ่นหัว เซี่ยงไฮ้ เสิ่นหัว
ชางชุน ย่าไท่ ชางชุน ย่าไท่