โปรแกรมวันที่ 24 ต.ค. 2021

05:00
สโลวีเนีย พรีวา ลีกา
เอ็นเค อลูมินิจ เอ็นเค อลูมินิจ
เซลเย่ เซลเย่
โปรแกรมวันที่ 2 ต.ค. 2021

08:15
สโลวีเนีย พรีวา ลีกา
Radomlje Radomlje
เอ็นเค อลูมินิจ เอ็นเค อลูมินิจ