โปรแกรมวันที่ 26 มิ.ย. 2022

09:30
Friendly International Women
สเปน (หญิง) สเปน (หญิง)
ออสเตรเลีย (หญิง) ออสเตรเลีย (หญิง)