โปรแกรมวันที่ 24 มิ.ย. 2022

06:00
NM Cup
Kvik Halden Kvik Halden
Fredrikstad Fredrikstad