โปรแกรมวันที่ 13 ส.ค. 2022

08:00
เอร์สเตอดีวีซี เนเธอร์แลนด์
เฮลมอนด์ สปอร์ต เฮลมอนด์ สปอร์ต
ยอง อาแซด ยอง อาแซด
โปรแกรมวันที่ 9 ส.ค. 2022

08:00
เอร์สเตอดีวีซี เนเธอร์แลนด์
ยอง อาแซด ยอง อาแซด
เอ็มวีวี มาสทริสช์ เอ็มวีวี มาสทริสช์