โปรแกรมวันที่ 19 ต.ค. 2021

08:00
เอร์สเตอดีวีซี เนเธอร์แลนด์
ยอง อาแซด ยอง อาแซด
ยอง อาแจกซ์ ยอง อาแจกซ์
โปรแกรมวันที่ 16 ต.ค. 2021

08:00
เอร์สเตอดีวีซี เนเธอร์แลนด์
เอ็นเอซี เบรด้า เอ็นเอซี เบรด้า
ยอง อาแซด ยอง อาแซด
โปรแกรมวันที่ 2 ต.ค. 2021

08:00
เอร์สเตอดีวีซี เนเธอร์แลนด์
ยอง อาแซด ยอง อาแซด
ดอร์เดรชท์ ดอร์เดรชท์