โปรแกรมวันที่ 27 มิ.ย. 2022

04:00
บราซิล Serie C
โบตาโฟโก เอสพี โบตาโฟโก เอสพี
Manaus Manaus