โปรแกรมวันที่ 16 ต.ค. 2021

06:30
ออสเตรีย ลีก1
ซังค์ พอลเท่น ซังค์ พอลเท่น
กราเซอร์ AK กราเซอร์ AK
โปรแกรมวันที่ 2 ต.ค. 2021

06:30
ออสเตรีย ลีก1
เอฟซี พาสชิง เอฟซี พาสชิง
ซังค์ พอลเท่น ซังค์ พอลเท่น