โปรแกรมวันที่ 18 ต.ค. 2021

07:05
เซอร์เบียน ซูเปอร์ลีกา
โปรเลเตร์ โนวี ซาด โปรเลเตร์ โนวี ซาด
บัซคา โทโพลา บัซคา โทโพลา
โปรแกรมวันที่ 3 ต.ค. 2021

04:00
เซอร์เบียน ซูเปอร์ลีกา
บัซคา โทโพลา บัซคา โทโพลา
คูการิค คูการิค