โปรแกรมวันที่ 14 ส.ค. 2022

01:15
อินโดนีเซีย ซูเปอร์ลีก
PSS สเลมัน PSS สเลมัน
พีเอส บารินโต พีเอส บารินโต
โปรแกรมวันที่ 6 ส.ค. 2022

03:30
อินโดนีเซีย ซูเปอร์ลีก
อารีมา เอฟซี อารีมา เอฟซี
PSS สเลมัน PSS สเลมัน