โปรแกรมวันที่ 16 ส.ค. 2022

08:00
เอร์สเตอดีวีซี เนเธอร์แลนด์
ยอง อูเทร็คท์ ยอง อูเทร็คท์
เฮราเคิ่ลส์ อัลมีโร่ เฮราเคิ่ลส์ อัลมีโร่
โปรแกรมวันที่ 6 ส.ค. 2022

08:00
เอร์สเตอดีวีซี เนเธอร์แลนด์
ออสส์ ออสส์
ยอง อูเทร็คท์ ยอง อูเทร็คท์