โปรแกรมวันที่ 19 ต.ค. 2021

08:00
เอร์สเตอดีวีซี เนเธอร์แลนด์
ยอง อูเทร็คท์ ยอง อูเทร็คท์
โรด้า เจซี โรด้า เจซี
โปรแกรมวันที่ 16 ต.ค. 2021

08:00
เอร์สเตอดีวีซี เนเธอร์แลนด์
ยอง อาแจกซ์ ยอง อาแจกซ์
ยอง อูเทร็คท์ ยอง อูเทร็คท์
โปรแกรมวันที่ 2 ต.ค. 2021

08:00
เอร์สเตอดีวีซี เนเธอร์แลนด์
ยอง อูเทร็คท์ ยอง อูเทร็คท์
เอ็มเมน เอ็มเมน