โปรแกรมวันที่ 17 ต.ค. 2021

03:00
สวีเดน ออลสเวนส์คาน
เดเกอร์ฟอร์ส เดเกอร์ฟอร์ส
ฮาล์มสตัด ฮาล์มสตัด
โปรแกรมวันที่ 3 ต.ค. 2021

03:00
สวีเดน ออลสเวนส์คาน
วาลเบิร์ก วาลเบิร์ก
เดเกอร์ฟอร์ส เดเกอร์ฟอร์ส