โปรแกรมวันที่ 14 ส.ค. 2022

13:00
Division 1
Guaireña Guaireña
12 de Octubre 12 de Octubre
โปรแกรมวันที่ 6 ส.ค. 2022

11:00
Division 1
Resistencia Resistencia
Guaireña Guaireña
โปรแกรมวันที่ 3 ส.ค. 2022

12:30
Copa Paraguay
Sportivo Trinidense Sportivo Trinidense
Guaireña Guaireña