โปรแกรมวันที่ 26 มิ.ย. 2022

11:30
Chilean Cup
ยูนิเวอร์ซิดัด คาโตลิก้า ยูนิเวอร์ซิดัด คาโตลิก้า
Unión San Felipe Unión San Felipe
โปรแกรมวันที่ 19 มิ.ย. 2022

09:30
Chilean Cup
Unión San Felipe Unión San Felipe
ยูนิเวอร์ซิดัด คาโตลิก้า ยูนิเวอร์ซิดัด คาโตลิก้า