โปรแกรมวันที่ 13 ต.ค. 2021

08:45
WC Qualification Europe
ลิทัวเนีย ลิทัวเนีย
สวิตเซอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์
โปรแกรมวันที่ 10 ต.ค. 2021

03:00
WC Qualification Europe
ลิทัวเนีย ลิทัวเนีย
บัลแกเรีย บัลแกเรีย