โปรแกรมวันที่ 14 ส.ค. 2022

04:00
นอร์เวย์ Eliteserien
อาเลซุนด์ อาเลซุนด์
เฮาเกซุนด์ เฮาเกซุนด์
โปรแกรมวันที่ 8 ส.ค. 2022

06:00
นอร์เวย์ Eliteserien
เฮาเกซุนด์ เฮาเกซุนด์
เจิร์ฟ เจิร์ฟ