โปรแกรมวันที่ 16 ต.ค. 2021

19:00
ญี่ปุ่น เจลีก ดิวิชัน 2
กิระวันสึ คิตะคิวชู กิระวันสึ คิตะคิวชู
โตเกียว เวอร์ดี้ โตเกียว เวอร์ดี้
โปรแกรมวันที่ 9 ต.ค. 2021

20:00
ญี่ปุ่น เจลีก ดิวิชัน 2
โตเกียว เวอร์ดี้ โตเกียว เวอร์ดี้
ฟาเจียโน โอคายามา ฟาเจียโน โอคายามา
โปรแกรมวันที่ 3 ต.ค. 2021

19:00
ญี่ปุ่น เจลีก ดิวิชัน 2
เรโนฟา ยามากุชิ เรโนฟา ยามากุชิ
โตเกียว เวอร์ดี้ โตเกียว เวอร์ดี้