โปรแกรมวันที่ 18 ต.ค. 2021

21:30
FA Cup
ต้าเหลี่ยน อี้ฟ่าง ต้าเหลี่ยน อี้ฟ่าง
เทียนจิน เทนด้า เทียนจิน เทนด้า
โปรแกรมวันที่ 13 ต.ค. 2021

21:30
FA Cup
เทียนจิน เทนด้า เทียนจิน เทนด้า
Beijing BG Beijing BG