โปรแกรมวันที่ 11 ส.ค. 2022

06:00
ลีกา 1 โปแลนด์
ป๊อดเบสคิดเซีย ป๊อดเบสคิดเซีย
SKRA Częstochowa SKRA Częstochowa
โปรแกรมวันที่ 8 ส.ค. 2022

00:40
ลีกา 1 โปแลนด์
จีเคเอส ทิคี 71 จีเคเอส ทิคี 71
ป๊อดเบสคิดเซีย ป๊อดเบสคิดเซีย