โปรแกรมวันที่ 13 ส.ค. 2022

08:15
Challenge League
Bellinzona Bellinzona
อารัว อารัว
โปรแกรมวันที่ 6 ส.ค. 2022

08:15
Challenge League
เอฟซี ธูน เอฟซี ธูน
อารัว อารัว