โปรแกรมวันที่ 23 ต.ค. 2021

05:45
ฮังการี NB 1
ปาคซิ ปาคซิ
วาร์ดา วาร์ดา
โปรแกรมวันที่ 18 ต.ค. 2021

02:30
ฮังการี NB 1
วาร์ดา วาร์ดา
อูจเปสต์ อูจเปสต์
โปรแกรมวันที่ 2 ต.ค. 2021

08:00
ฮังการี NB 1
ฮอนเวด ฮอนเวด
วาร์ดา วาร์ดา