โปรแกรมวันที่ 16 ต.ค. 2021

06:30
ออสเตรีย ลีก1
ออสเตรีย ลัสเตนัว ออสเตรีย ลัสเตนัว
คัพเฟ่นเบิร์ก คัพเฟ่นเบิร์ก
โปรแกรมวันที่ 2 ต.ค. 2021

06:30
ออสเตรีย ลีก1
อัมเสตทเทน อัมเสตทเทน
คัพเฟ่นเบิร์ก คัพเฟ่นเบิร์ก