โปรแกรมวันที่ 17 ต.ค. 2021

03:00
โปแลนด์ เอ็คสตรัคลาซ่า
ไนไซค์ซ่า ไนไซค์ซ่า
เลเชีย กอเดนซ์ เลเชีย กอเดนซ์
โปรแกรมวันที่ 3 ต.ค. 2021

00:30
โปแลนด์ เอ็คสตรัคลาซ่า
Radomiak Radom Radomiak Radom
ไนไซค์ซ่า ไนไซค์ซ่า