โปรแกรมวันที่ 15 ส.ค. 2022

06:00
นอร์เวย์ Eliteserien
เจิร์ฟ เจิร์ฟ
ลีลล์สตรอม ลีลล์สตรอม
โปรแกรมวันที่ 12 ส.ค. 2022

07:30
อันท์เวิร์ป อันท์เวิร์ป
ลีลล์สตรอม ลีลล์สตรอม
โปรแกรมวันที่ 8 ส.ค. 2022

06:00
นอร์เวย์ Eliteserien
ลีลล์สตรอม ลีลล์สตรอม
ทรอมโซ่ ทรอมโซ่
โปรแกรมวันที่ 5 ส.ค. 2022

07:00
ลีลล์สตรอม ลีลล์สตรอม
อันท์เวิร์ป อันท์เวิร์ป