โปรแกรมวันที่ 17 ต.ค. 2021

00:30
โปแลนด์ เอ็คสตรัคลาซ่า
โกลนิค เลชน่า โกลนิค เลชน่า
ปิแอส กลิวิส ปิแอส กลิวิส
โปรแกรมวันที่ 2 ต.ค. 2021

08:30
โปแลนด์ เอ็คสตรัคลาซ่า
ปิแอส กลิวิส ปิแอส กลิวิส
วิสล่า คราคอฟ วิสล่า คราคอฟ