โปรแกรมวันที่ 7 ส.ค. 2022

04:00
เดนมาร์ก ซูเปอร์ลีก้า
นอร์ดเจลแลนด์ นอร์ดเจลแลนด์
วีบรอก วีบรอก
โปรแกรมวันที่ 2 ส.ค. 2022

07:00
เดนมาร์ก ซูเปอร์ลีก้า
นอร์ดเจลแลนด์ นอร์ดเจลแลนด์
ลิงบี้ ลิงบี้