โปรแกรมวันที่ 18 ต.ค. 2021

02:30
ยูเครน เปอร์ชา ลีกา
Alians Lypova Dolyna Alians Lypova Dolyna
Uzhhorod Uzhhorod
โปรแกรมวันที่ 12 ต.ค. 2021

02:15
ยูเครน เปอร์ชา ลีกา
Alians Lypova Dolyna Alians Lypova Dolyna
โอลิมปิก โดเนตส์ค โอลิมปิก โดเนตส์ค
โปรแกรมวันที่ 8 ต.ค. 2021

02:30
ยูเครน เปอร์ชา ลีกา
Podillya Khmelnytskyi Podillya Khmelnytskyi
Alians Lypova Dolyna Alians Lypova Dolyna