โปรแกรมวันที่ 9 ส.ค. 2022

14:00
เม็กซิโก ลีกา เอ็มเอ็กซ์ เฟเมนิล (หญิง)
ฮัวเรซ (หญิง) ฮัวเรซ (หญิง)
Atlas W Atlas W
โปรแกรมวันที่ 2 ส.ค. 2022

16:00
เม็กซิโก ลีกา เอ็มเอ็กซ์ เฟเมนิล (หญิง)
มอนเทอร์เรย์ (หญิง) มอนเทอร์เรย์ (หญิง)
ฮัวเรซ (หญิง) ฮัวเรซ (หญิง)