โปรแกรมวันที่ 12 ต.ค. 2021

02:30
1st Division
Sama Al Sarhan Sama Al Sarhan
โปรแกรมวันที่ 6 ต.ค. 2021

03:00
1st Division
Blama Blama
Sama Al Sarhan Sama Al Sarhan