โปรแกรมวันที่ 26 ต.ค. 2021

02:30
1st Division
Sama Al Sarhan Sama Al Sarhan
Al Tora Al Tora
โปรแกรมวันที่ 20 ต.ค. 2021

02:30
1st Division
Al Tora Al Tora
อัล ซารีห์ อัล ซารีห์
โปรแกรมวันที่ 6 ต.ค. 2021

03:00
1st Division
Al Tora Al Tora
Moghayer Al Sarhan Moghayer Al Sarhan