โปรแกรมวันที่ 2 ก.ค. 2022

01:30
Npl Western Australia
เพิร์ท กลอรี่ 2 เพิร์ท กลอรี่ 2
Stirling Lions Stirling Lions
โปรแกรมวันที่ 25 มิ.ย. 2022

21:00
Npl Western Australia
Floreat Athena Floreat Athena
เพิร์ท กลอรี่ 2 เพิร์ท กลอรี่ 2